Marine Installasjon og åpenhetsloven

Forankret ansvarlighet i styret
Åpenhetsloven er forankret i styret. Styret har vedtatt en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger. Planen omfatter leverandørkjede, forretningsforbindelser og ansvarlige innad i administrasjonen ved forespørsler.
Retningslinjer og bedriftskultur
Marine Installasjon AS er en bedrift organisert i NHO og med over 90% ansatte organisert i fagforbund. Det innebærer at vi alltid vil følge regler iht norsk lov, og da i tråd med krav til åpenhet. Våre samarbeidspartnere, både kunder og leverandører er tilsvarende organisert, noe som sikrer krav til arbeidsvilkår og produktansvar.
System for håndtering av informasjonsplikten
Det er etablert ett system for håndtering av henvendelser vedr. åpenhet. Marine Installasjon AS er en ISO sertifisert bedrift og det er definert en rutine ved slike henvendelser med tanke på svar innenfor 3 ukers fristen som loven krever.
Kartlegging
For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må virksomheten ikke bare ha oversikt over forhold internt i sin egen virksomhet, men også oversikt over alle sine leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser. Marine Installasjon AS har få, men store kunder hvor vi har daglig kontakt med bedriftene. Dette sikrer at vi raskt kan diskutere/ta opp forhold som kan berøres av krav i åpenhetsloven. Våre ISO rutiner sikrer en slik behandling.

Risikoanalyse

Vår kartlegging viser at det finnes liten risiko for brudd på menneskerettigheter og diskriminering for våre ansatte og hos våre underleverandører. Våre ukentlige driftsmøter vil håndtere de forhold som dukker opp, og vil behandles iht. iso-sertifisering og behov for nye rutiner.